Το αστικό πράσινο και ειδικά τα δέντρα, είναι σημαντικά όχι μόνο γιατί ομορφαίνουν την περιοχή μας αλλά και γιατί βελτιώνουν το μικροκλίμα και φιλοξενούν πολλά είδη πανίδας, και ειδικότερα πτηνά (βλ. εκδήλωση του Επί για το Αστικό Πράσινο). Οι εντατικές εργασίες ανέγερσης νέων οικοδομών πολλές φορές οδηγούν αναγκαστικά στην αποψίλωση δένδρων.
Πάνω σε αυτό το θέμα ο σύλλογος Επί είχε συντάξει επιστολή (δείτε εδώ την επιστολή) προς το Δήμο Θέρμης και πρότεινε τη φύτευση νέων δέντρων, ώστε να αντικαθίσταται κάθε δέντρο που αποψιλώνεται με τουλάχιστον ένα νέο.
Επίσης υπέδειξε ένα χώρο πρασίνου, στη διασταύρωση των οδών Καββαδία και Σαχτούρη, όπου η φύτευση νέων δέντρων θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτά που κόπηκαν σε κοντινό οικόπεδο που οικοδομείται.
Ο δήμος Θέρμης (Δ/νση πρασίνου) ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόταση αυτή και φύτευσε 8 νέα δένδρα. Με τη φροντίδα (πότισμα) των γύρω κατοίκων τα νεαρά δένδρα βλάστησαν και ήδη αρχίζουν να προσφέρουν μια πολύ όμορφη εικόνα!

Ελπίζουμε η ενέργεια αυτή να πραγματοποιηθεί και σε αλλες περιοχές του Δήμου!