Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η νομοθεσία για τα αδέσποτα είναι γεμάτη ασάφειες και δεν δίνει τη δυνατότητα για εύκολες και άμεσες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι η 4039/2012

2. Ο ΣΥΠΠΑΖΑΘ είναι το αρμόδιο όργανο του Δήμου Θέρμης για τα αδέσποτα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη υπηρεσία που να ασχολείται.

3. Αν δεχτούν καταγγελία από πολίτη για αδέσποτο που επιτέθηκε και δεν υπάρχει βεβαίωση από δημόσια υγειονομική μονάδα ότι το θύμα πράγματι φέρει τραύμα από το ζώο, θα στείλουν συνεργείο να το παραλάβει, θα το κρατήσουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις τους και μετά το ζώο θα εξεταστεί από πενταμελή επιτροπή του Δήμου. Αυτή θα πιστοποιήσει την επικινδυνότητα ή μη του ζώου για τη δημόσια ασφάλεια. Αν κρίνει ότι το ζώο δεν είναι επικίνδυνο, τότε θα επιστραφεί στο σημείο από όπου το παρέλαβαν. Αυτή είναι η συνήθης τακτική.

4. Αν υπάρχει βεβαίωση από δημόσια υγειονομική  μονάδα για τον τραυματισμό ανθρώπου, τότε το επικίνδυνο ζώο κρατείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι να κριθεί ότι είναι ακίνδυνο.

Η αγάπη μας για τα ζώα είναι δεδομένη, αλλά προέχει η ασφάλεια και η σωματική και ψυχική ακεραιότητα των ανθρώπων.