Τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την Επέκταση Θέρμης είναι γνωστά και τα παρακολουθούμε από κοντά, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, όλο το διάστημα που πέρασε. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε καλή επικονωνία και συνεργασία με τις τοπικές Αρχές. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν και συναντηθήκαμε, αλλά απαντήσεις δεν έχουμε λάβει για αρκετά θέματα και συχνά δεν υπήρχε συνέχεια μετά τις συναντήσεις μας.

Προκειμένου να είμαστε όλοι οι κάτοικοι ενημερωμένοι ξεκινήσαμε με την πρώτη επιστολή, με αποδέκτη τη ΔΕΥΑ Θέρμης, για τα θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Θέλουμε τη συνεργασία και πιστεύουμε ότι αυτή περνάει μέσα από τη διαφανή ενημέρωση των πολιτών. Προσπαθούμε για τη βελτίωση της κατάστασης στα σημαντικά έργα που γίνονται και για την ανάδειξη των ελείψεων σε ζωτικές υποδομές.

Παρακάτω η επιστολή καθώς και η αντίστοιχη απάντηση της ΔΕΥΑ Θέρμης: