Το έργο, για το οποίο υπάρχει μελέτη εδώ και αρκετά χρόνια, ανακοινώθηκε από επίσημα χείλη, μετά το τροχαίο δυστύχημα τον Ιανουάριο του 2019. Δημοπρατήθηκε στις 14 Ιουνίου 2019 και υπεγράφη από τον ανάδοχο στις 14/02/2020, οχτώ μήνες μετά.

Αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια ενός δρόμου υψηλής επικινδυνότητας, στο κέντρο της Επέκτασης Θέρμης, στον οποίο έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Στο παρελθόν έχουμε ενημερώσει για τις κινήσεις που έγιναν και από εμάς και μπορείτε να βρείτε στο αρχείο των δράσεών μας.

Το έργο είχε ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου τον Ιούλιο του 2018. Προαναγγέλθηκε επίσημα αμέσως μετά το τροχαίο δυστύχημα τον Ιανουάριο του 2019. Δημοπρατήθηκε στις  14 Ιουνίου 2019 και υπεγράφη από τον ανάδοχο στις 14/02/2020, οχτώ μήνες μετά (οι λόγοι της καθυστέρησης αναλύονται στην από 15/07/2020 επιστολή του Δήμου που έχουμε αναρτήσει).

Εμείς, ως Σύλλογος Επί, παρακολουθούμε, επί δύο χρόνια, το θέμα από κοντά και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών. Το περασμένο καλοκαίρι επισκεφτήκαμε τους υπεύθυνους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα αυτού του έργου και τη σημαντικότητα για την οδική ασφάλεια των κατοίκων. Το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Δημόσιο γενικότερα καθιστά κάποια έργα δυσκολότερα του αναμενομένου να υλοποιηθούν.

Πλέον, το έργο έχει «κολλήσει» στην γραφειοκρατία μεταξύ Δήμου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία έχει κατατεθεί ο φάκελος της κυκλοφοριακής μελέτης προς έγκριση. Το πρόβλημα δημιουργείται από αυτήν την κυκλοφοριακή μελέτη που απ’ ότι φαίνεται και στην επιστολή του Δήμου έχει εγκριθεί «δια πυρός και σιδήρου». Τον Μάρτιο του 2020, κατατέθηκε από τον ανάδοχο και προωθήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στο Τοπικό Συμβούλιο της Θέρμης. Στη συνέχεια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης και τέλος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που φέρει και την τελική ευθύνη της έγκρισης των κυκλοφοριακών μέτρων. Από εκεί ζητήθηκαν διευκρινίσεις και αλλαγές, εντός του 2020.

Σε πρόσφατη επικοινωνία με τους αρμόδιους του Δήμου, ώς Σύλλογος Επί, ενημερωθήκαμε ότι μετά από την κατάθεση από την Τεχνική Υπηρεσία στις 07/12/2020 των μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή των δύο κόμβων, ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη να υποβληθεί ξανά η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  Εκεί πρέπει να προβλέπονται τα εξής:

  1. Να συμπεριλαμβάνεται η οδός Κουγιάμη στο σύνολό της στη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των νέων κόμβων (από τον κόμβο της Καζαντζίδη μέχρι την απόληξή της στην Μουδανίων) και όχι μέρος αυτής.
  2. Να υποβληθεί νέα μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου.

Κατόπιν αυτών των απαιτήσεων, ο Δήμος θα προχωρήσει στη σύνταξη νέας επιστολής προς την αρμόδια υπηρεσία με την οποία θα απανταει στα σχετικά αιτήματα και θα ζητάει την διακριτη (σε μορφή check list) καταγραφή των απαιτήσεων, για την αδειοδότηση των εργασιών κατασκευής των 2 κόμβων.

Ένα σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια της περιοχής καθυστερεί με τις ευθύνες να βαραίνουν όλες τις πλευρές. Εμείς συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε.