Αγαπητά μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επί έχουν οριστεί για την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, ώρα 11:00 – 13:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου για το έτος 2022 (θα συμπεριληφθούν και όσοι είχαν καταβάλλει τις συνδρομές τους τον Δεκέμβριο του 2021). Όσοι δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή, μπορούν να το πράξουν έως και την ημέρα των εκλογών.

Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετάσχει κάποιο μέλος στις εκλογές, έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπευτεί με απλό πληρεξούσιο (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδιο φορέα όπως ΚΕΠ, gov.gr, κτλ.)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επί αποτελείται από 9 μέλη. Μέλη του Δ.Σ. γίνονται οι πρώτοι 9 από τους υποψηφίους, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Οι επόμενοι 3 στη σειρά υποψήφιοι θεωρούνται ως αναπληρωματικοί.

Σημειώνετε μέχρι 9 σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους του Δ.Σ και μέχρι 3 για τους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτροπής (αριστερά των ονομάτων).

Ακολουθεί το ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων.