Μεταδημότευση σε 3 απλά βήματα!

Με τρία απλά βήματα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη μεταδημότευση στο Δήμο Θέρμης:

1.Τηλεφωνούμε στο 2313300700 για ορισμό ραντεβού, εντός λίγων ημερών.

2. Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα έγγραφα:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία διετούς κατοικίας :
  α) Αντίγραφα εντύπων Ε1 φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών και αντίγραφο πρόσφατης απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, κλπ), με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόσφατη κατοικία του στο όνομα του αιτούντος.
  ή
  i. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ διετίας,
  ii. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ ενός έτους,
  iii. Η πλέον πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο

3. Μετάβαση στο ραντεβού με τα παραπάνω έγγραφα και την ταυτότητά μας.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Αποφασίζουμε για τα πρόσωπα που θα διοικούν στον τόπο που μένουμε!

Συμμετέχουμε, προτείνουμε, ψηφίζουμε, δυναμώνουμε την περιοχή μας.