Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Επί. Παρουσιάστηκε ο απολογισμός των διοικητικών πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, ο οικονομικός απολογισμός και στη συνέχεια συζητήθηκαν οι προτάσεις μελών πάνω σε διάφορα θέματα.

Επιπλέον, προκηρύχθηκαν εκλογές με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επί. Οι εκλογές έχουν οριστεί για την Κυριακή 10 Απριλίου 2022στις 11:00 – 13.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.

Δικαίωμα ψήφου αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου Επί, για το έτος 2022. Όσοι δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή των 20€ μπορούν να το πράξουν έως και την ημέρα των εκλογών.

Οι υποψηφιότητες είναι ανοικτές έως μία εβδομάδα πριν τις εκλογές και αρκεί να στείλετε το αίτημα υποψηφιότητάς σας στο email του Συλλόγου info@epi-thermi.gr

Η συμμετοχή στο Σύλλογο Επί δυναμώνει την παρουσία μας και συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής μας!🤝🏻