Ως Σύλλογος Επί – Κοινωνία Κατοίκων Επέκτασης Θέρμης, στείλαμε επιστολή με θέμα “Αίτημα για ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας από τα ρέματα στην περιοχή επέκτασης Θέρμης” στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ Πάρι Μπίλλια. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο Θέρμης και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ Σπύρο Γαντά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ Μπίλλιας μας διευκρίνισε, σε συνάντηση που είχαμε, ότι η εργολαβία καθαρισμού των ρεμάτων, ξεκινάει το Νοέμβριο για ολόκληρο το νομό με καθυστέρηση, εξαιτίας προσφυγών των εργολάβων που είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Σχετικά με την αναβάθμιση του ρέματος «Οδού Ματσούκας» μας διευκρίνισε ότι απαιτούνται σε πρώτη φάση ενέργειες από το Δήμο Θέρμης, με την ακριβή οριοθέτηση με τοπογραφικό διάγραμμα του ρέματος. Στη συνέχεια, ο ίδιος θα προωθήσει το έργο ώστε να ενταχθεί σε κάποιο από τα προγράμματα αντιπλημμυρικής προστασίας, που θα τρέξει η Περιφέρεια την επόμενη διετία.

Ο Αντιδήμαρχος κ Γαντάς μας απάντησε ότι η τεχνική υπηρεσία έχει γνώση του θέματος και θα αναλάβει τη διαδικασία που απαιτείται, σε πρώτο στάδιο, με σκοπό να εντάξει το έργο στα προς υλοποίηση έργα εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

➡️ Στις φωτογραφίες βλέπετε την επιστολή που στείλαμε, μαζί με χάρτη, όπου έχουμε σημειώσει την πορεία του ρέματος “Ματσούκας” και τα δύο σημεία όπου διασταυρώνεται με δρόμους και πλημμυρίζει.