Κάποια αυτονόητα είναι είδος πολυτελείας για την περιοχή μας.